Krovinių draudimas


Gabenant krovinius, deja, visada išlieka tikimybė, kad krovinys dėl įvairių priežasčių gali būti pažeistas arba netgi pavogtas. Bendru atveju už krovinį yra atsakingas vežėjas ir krovinio sugadinimo ar dingimo atveju krovinio savininkas turi teisę pareikšti pretenziją krovinio vežėjui. Tačiau visus tarptautinius pervežimus reglamentuoja tarptautinės konvencijos, kuriose yra numatytos vežėjo atsakomybės ribos.

Pervežimus oro transportu reglamentuoja 1929 m. Varšuvos konvencija. Vežėjo atsakomybė oro transporte yra apribota 16,67 SDR* už kiekvieną bruto kilogramą. Pervežimus žemės transportu reglamentuoja 1956 m. Ženevoje pasirašyta „Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR)“. Vežėjo atsakomybė yra apribota 8,33 SDR už bruto kilogramą. Jūrų transporte vežėjo atsakomybę numato 1968 m. Hagos – Visbio taisyklės ir ji apribota 2 SDR* už bruto kilogramą arba 666,67 SDR) už konteinerį.

Atkreipkite dėmesį, kad vežėjas atsakingas tik už nuostolius, kurie atsirado dėl jo kaltės. Neturint krovinių draudimo, nebus kompensuojami nuostoliai dėl netinkamo įpakavimo, neteisingos informacijos pateikimo ir t.t.

Todėl, jeigu norite būti tikri, kad Jums bus kompensuoti visi dėl krovinio pažeidimo arba dingimo atsiradę nuostoliai, kai krovinio vertė didesnė už vežėjo atsakomybės ribas arba nuostoliai atsirado ne dėl vežėjo kaltės, rekomenduojame Jums apdrausti krovinį nuo visų rizikų. Įsigijus krovinių draudimą, sumažinsite verslo rizikas ir turėsite patikimą garantiją, kad nepatirsite finansinių nuostolių, įvykus draudžiamajam įvykiui. Krovinių draudimo sutartys gali būti vienkartinės, t.y. konkrečiam kroviniui tiksliai apibrėžtu laikotarpiu, ir ilgalaikės, kai apdraudžiami visi krovinių draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu pervežami kroviniai. Norėdami įsigyti krovinių draudimą, pažymėkite tai krovinio užsakymo pastabose.

*SDR (Special Drawing Rights) yra sutartinis atsiskaitymo vienetas (1 SDR – tai maždaug 1,16 EUR). SDR kursą galite sužinoti Lietuvos Banko internetiniame puslapyje.